Dobrze wiedzieć

Wyrażenie frazy  bezpieczeństwo oznacza stan „bezpieczny”, od łacińskiego „sine cura= securitas”. Teraźniejsza definicja leksykalna określaja bezpieczeństwo jako: stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz jego poczucia i wskazują, że oznacza ona brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwami.  Najogólniejszą definicję zdaje się zawierać sponsorowany przez UNESKO Słownik Nauk Społecznych, w którym Daniel Lerner pisał: „W najbardziej dostosowanym znaczeniu bezpieczeństwo jest rzeczywiście identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim”

Bezpieczeństwem może także być brak poczucia zagrożenia nie tylko jednostki, ale i całego społeczeństwa, społeczności, narodu, czy też grupy społecznej, rodziny. Bezpieczeństwo daje poczucie pewności, że stan zagrożenia nie wystąpi w wyniku różnych zdarzeń losowych, zarówno tych dających się przewidzieć, jak i nie możliwych do przewidzenia. Bezpieczeństwa nie można mylić, ani zastępować słowem pokój. Oba te słowa mają zupełnie różne znaczenie, choć czasami ich definicje mogą się zazębiać. Istota mająca poczucie bezpieczeństwa jest szczęśliwa, radosna i nie odczuwa lęku. Jest spokojna psychicznie. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, a jej zaspokojenie pozwala na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny człowieka. 

 

 

01.03.2011      Zanim zaczniesz ratować

 
28.02.2011   Pierwsza pomoc psychologiczna